Ποιες οι πιθανότητες εγκυμοσύνης όταν ο άνδρας δεν έχει σπερματοζωάρια;

Η υπογονιμότητα επηρεάζει περίπου το 15-17 % των ζευγαριών παγκοσμίως, με έως και το 50% των περιπτώσεων να αποδίδεται σε ανδρικό παράγοντα υπογονιμότητας. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, η ακριβής αιτιολογία της υπογονιμότητας στον άνδρα  παραμένει ασαφής.

Ένα υποσύνολο ανδρών με υπογονιμότητα δεν έχει σπερματοζωάρια στο σπερματικό υγρό (κατάσταση γνωστή ως αζωοσπερμία, η οποία μπορεί περαιτέρω να ταξινομηθεί σε αποφρακτική ή μη αποφρακτική αζωοσπερμία) . Η πλειονότητα των περιπτώσεων με μη αποφρακτική αζωοσπερμία είναι ιδιοπαθής, ωστόσο ορισμένες γνωστές αιτιολογίες περιλαμβάνουν:

  • Γενετικές διαταραχές
  • Χημειοθεραπεία ή ακτινοβολία στους όρχεις,
  • Αναπτυξιακές ή δομικές ανωμαλίες
  • Ορμονικές διαταραχές

Παρά την ασαφή πολλές φορές αιτιολογία που κρύβεται πίσω από τη  δυσλειτουργία που οδηγεί σε μη αποφρακτική αζωοσπερμία, το σπέρμα μπορεί συχνά να εξαχθεί χειρουργικά από τους όρχεις για χρήση σε τεχνική υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ART) με αρκετή επιτυχία.

Αιτίες Μη Αποφρακτικής Αζωοσπερμίας

  • Ορμονικά αίτια
  • Σύνδρομο Klinefelter (κατά το οποίο τα παραγόμενα σπερματοζωάρια είναι από ελάχιστα έως ανύπαρκτα).
  • Χρωμοσωμιακά νοσήματα
  • Κακοήθειες, Χημειοθεραπεία και Ακτινοβολία
  • Κρυψορχία

Επιπλέον, η μη αποφρακτική αζωοσπερμία μπορεί να προκληθεί από αρκετούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων λοιμώξεων του ουρογεννητικού συστήματος, όπως η ορχίτιδα από παρωτίτιδα μετά την εφηβεία ή διάφορες κατηγορίες φαρμάκων.

Οι κοινές κατηγορίες φαρμάκων με τεκμηριωμένες αρνητικές επιπτώσεις στη γονιμότητα περιλαμβάνουν την εξωγενή τεστοστερόνη ή άλλα φάρμακα που ρυθμίζουν τα ανδρογόνα, τα ψυχιατρικά φάρμακα και τα αντιυπερτασικά φάρμακα, τα οποία επηρεάζουν το ορμονικό περιβάλλον με αποτέλεσμα τη μειωμένη ή απουσία παραγωγής σπέρματος.

Θεραπείες

Όταν ένας άνδρας έχει αζωοσπερμία δεν σημαίνει ότι είναι αδύνατο να αποκτήσει παιδί. Υπάρχουν διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις ανάλογα με την αιτία της αζωοσπερμίας.

Στην περίπτωση της αποφρακτικής αζωοσπερμίας, με μια χειρουργική επέμβαση ίσως είναι  πιθανό να διανοιχθεί το σημείο της απόφραξης ώστε να αποκατασταθεί η ροή των σπερματοζωαρίων. Επιπλέον, όσο πιο πρόσφατη είναι η απόφραξη, τόσο περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν για να πετύχει η εγχείρηση.

Η αποτελεσματική διαχείριση της υπογονιμότητας σε άνδρες με μη αποφρακτική αζωοσπερμία απαιτεί ανάκτηση σπέρματος από τους όρχεις καθώς  και τεχνολογία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ART)  με τη μορφή ICSI. Δεδομένου ότι η ανάκτηση σπέρματος περιλαμβάνει την εύρεση μιας από τις πολύ περιορισμένες θέσεις παραγωγής σπέρματος σε έναν εξαιρετικά δυσλειτουργικό όρχι ενός άνδρα με μη αποφρακτική αζωοσπερμία, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η τεχνική προσέγγιση που χρησιμοποιείται για την ανάκτηση σπέρματος μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά την πιθανότητα εύρεσης σπερματοζωαρίων.

Μεγάλος εύρος προσεγγίσεων έχουν χρησιμοποιηθεί για απόπειρα ανάκτησης σπέρματος, συμπεριλαμβανομένης της αναρρόφησης με λεπτή βελόνα του όρχεως (FNA), χειρουργική λήψη σπέρματος από τους όρχεις ( «συμβατική» TESE) και τέλος κατευθυνόμενη χειρουργική ανάκτηση σπέρματος από τους όρχεις με χρήση μικροχειρουργικής προσέγγισης (microTESE).

Με τον συνδυασμό των μεθόδων αυτών, η αντιμετώπιση της αποφρακτικής και μη αποφρακτικής αζωοσπερμίας πραγματοποείται επιτυχώς σε ποσοστό έως και 40% των ανδρών, οι οποίοι φτάνουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα της απόκτησης ενός παιδιού.

Κλείστε το ραντεβού σας στο 6978 908482

Search

+