Τι σημαίνει ένας καλός αριθμός ωαρίων που ανακτώνται για εξωσωματική γονιμοποίηση;

⥂ Τι να περιμένουμε;


Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις εξωσωματικής γονιμοποίησης, το αρχικό στάδιο περιλαμβάνει τη φάση  διέγερση των ωοθηκών και την ακόλουθη πρόκληση της ωορρηξίας. Ο απώτερος στόχος αυτού του σταδίου είναι να προκαλέσει την ωρίμανση πολλαπλών ωαρίων σε έναν κύκλο, αντί για ένα ωάριο, όπως συμβαίνει κανονικά. Μας επιτρέπει να ανακτήσουμε μεγαλύτερο αριθμό ωαρίων, αυξάνοντας έτσι τα ποσοστά επιτυχίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Πολλές γυναίκες κατά της διαδικασίας της IVF που πρόκειται να ξεκινήσουν τη φάση διέγερσης αναρωτιούνται ποιος είναι ο μέσος αριθμός ωαρίων ο οποίος θεωρείται καλός για την επιτυχία της διαδικασίας. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει μια μοναδική απάντηση σε αυτήν την ερώτηση, όπως θα εξηγήσουμε στις ακόλουθες ενότητες.

Περιεχόμενα

Απόκριση ωοθηκών κατά τη διάρκεια κύκλων εξωσωματικής γονιμοποίησης

Η διαδικασία διέγερσης των ωοθηκών που χρησιμοποιείται σε όλους τους κύκλους IVF / ICSI περιλαμβάνει τη χορήγηση εξωγενών ορμονών. Η φάση διέγερσης διαρκεί περίπου 10-12 ημέρες.

Η απόκριση των ωοθηκών κατά τη διάρκεια των κύκλων εξωσωματικής γονιμοποίησης ποικίλλει από γυναίκα σε γυναίκα ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε ασθενούς, το πρωτόκολλο φαρμακευτικής αγωγής, την αιτία της υπογονιμότητας κ.λπ.

Έχοντας αυτό υπόψη, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις τύπους αποκριτριών σε φάρμακα εξωσωματικής γονιμοποίησης:

Φτωχές αποκρίτριες

Όταν ο αριθμός των ωαρίων που ανακτώνται είναι 3 ή λιγότερος. Συνήθως αντιστοιχεί σε γυναίκες με φτωχό αποθεματικό των ωοθηκών λόγω ηλικίας, καθώς και σε γυναίκες με ορισμένες καταστάσεις που εμποδίζουν την ανάπτυξη υψηλότερης ποσότητας ωαρίων.

Κανονικές αποκρίτριες

Ευτυχώς, οι περισσότερες γυναίκες μπορούν να συμπεριληφθούν σε αυτή τη δεύτερη ομάδα. Αυτό σημαίνει ότι ένας καλός αριθμός ωαρίων ανακτάται μετά από διέγερση. Σε γενικές γραμμές, ο μέσος αριθμός ωαρίων είναι 10 ανά κύκλο.

Υψηλές αποκρίτριες

Περιλαμβάνουμε εδώ περιπτώσεις όπου λαμβάνονται 15-20 ή περισσότερα ωάρια ανά κύκλο. Το προφίλ αυτών των ασθενών σχετίζεται συνήθως με νεαρά κορίτσια, χωρίς προβλήματα γονιμότητας.

Κατά τη διάρκεια της φάσης διέγερσης, θα πρέπει να σας δω 2 με 3 φορές για να παρακολουθήσω την ανταπόκρισή σας στα φάρμακα εξωσωματικής γονιμοποίησης. Ανάλογα με τα αποτελέσματα, μπορεί να χρειαστεί να αναπροσαρμόσουμε τη δόση που χορηγείτα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το να συμπεριληφθείτε σε οποιαδήποτε από τις ομάδες που περιγράφονται παραπάνω δεν μεταφράζεται σε ένα υποκείμενο πρόβλημα. Με άλλα λόγια, μια 45 χρονών γυναίκα αναμένεται να είναι μια φτωχή αποκρίτρια.

Ποιος είναι ένας καλός αριθμός ωαρίων που ανακτώνται (συλλέγονται) ;

Η ανάκτηση ωαρίων, ιατρικά γνωστή ως ωοληψία είναι μια χειρουργική διαδικασία με την οποία συλλέγονται ωάρια από την ωοθήκη. Ο σκοπός αυτής της χειρουργικής επέμβασης είναι να συλλέξει τα ωάρια όταν βρίσκονται στη μεταφάση II, που θεωρείται η βέλτιστη κατάσταση ωρίμανσης για ανάκτηση και γονιμοποίηση.

Προκειμένου να προγραμματιστεί η ωοληψία στη σωστή στιγμή, δηλαδή, πριν από την αυτόματη ωορρηξία, και να είναι σε θέση να προβλέψει τον αριθμό των ωαρίων που μπορούν να ανακτηθούν, αξιολογούνται δύο πτυχές: το μέγεθος των ωοθυλακίων και τα επίπεδα της οιστραδιόλης.

Κάθε ωοθυλάκιο περιέχει ένα ωάριο εντός, το οποίο παράγει οισταδιόλη. Ωστόσο, πολλές φορές το θυλάκιο είναι άδειο κατά τη στιγμή της ανάκτησης των ωαρίων ή περιέχει ωάριο αλλά είναι ανώριμο. Με άλλα λόγια, η γονιμοποίηση δεν είναι δυνατή σε αυτές τις περιπτώσεις.

Εν ολίγοις, ο αριθμός των ωαρίων που ανακτήθηκαν μετά την ωοληψία, μπορεί να είναι χαμηλότερος από τον αριθμό των ωοθυλακίων που παρατηρούνται στον υπέρηχο ή εκτιμάται σύμφωνα με την ποσότητα οιστραδιόλης στο αίμα.

Σύμφωνα με το μέγεθος των ωοθυλακίων

Το μέγεθος των ωοθυλακίων μετριέται με τη βοήθεια γυναικολογικού υπερήχου. Καθώς το ωάριο ωριμάζει, τα ωοθυλάκια αυξάνονται σε μέγεθος.

Όταν ένα ωοθυλάκιο φτάσει το μέγεθος των 16-18 mm, θεωρείται αρκετά ώριμο για να περιέχει ένα ώριμο ωάριο εντός. Σε αυτό το σημείο,  θα προγραμματίσουμε την ωοληψία εντός 36 ωρών.

Έτσι μπορούμε να εκτιμήσουμε τον αριθμό των ώριμων ωαρίων που θα είναι έτοιμα να ανακτηθούν κατά τη διαδικασία συλλογής.

Σύμφωνα με τα επίπεδα της οιστραδιόλης

Περίπου, κάθε ώριμο ωοθυλάκιο ισούται με 200-300 pg / ml οιστραδιόλης.

Έχοντας αυτό υπόψη, είναι δυνατόν να εκτιμηθεί ο αριθμός των ώριμων ωαρίων που θα ανακτηθούν με βάση τα επίπεδα της οιστραδιόλης.

Ποιότητα ωαρίου έναντι ποσότητας

Ο απώτερος στόχος κάθε διαδικασίας στην εξωσωματική γονιμοποίηση είναι να επιτευχθεί εγκυμοσύνη. Αλλά πρώτα, πρέπει να δημιουργηθούν βιώσιμα έμβρυα. Και με τον όρο βιώσιμα έμβρυα, εννοούμε έμβρυα που μπορούν να προσκολληθούν στη μήτρα (ενδομήτριο), ώστε να οδηγήσουν σε εγκυμοσύνη.

Έτσι, σχετικά με τον τίτλο αυτής της ανάρτησης, τι είναι ένας καλός αριθμός ωαρίων που ανακτώνται κατά την εξωσωματική γονιμοποίηση;

Η απάντηση είναι απλή: η ποσότητα δεν είναι τόσο σημαντική όσο η ποιότητα.

Ωστόσο, είναι αλήθεια ότι, όσο υψηλότερος είναι ο αριθμός των ωαρίων που ανακτώνται, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες δημιουργίας περισσότερων εμβρύων. Όμως, εάν η ποιότητα των ωαρίων που συλλέγονται δεν είναι καλή, δεν θα έχουμε εγκυμοσύνη ακόμη και αν ανακτηθεί μεγάλος αριθμός ωαρίων.

Όπως μπορεί να δει κανείς στον παρακάτω πίνακα, η ηλικία παίζει επίσης σημαντικό ρόλο όσον αφορά τον προσδιορισμό του αριθμού των ωαρίων που ανακτώνται.

Από την άλλη πλευρά, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ο αριθμός των ωαρίων δεν ταιριάζει πάντα με τον αριθμό των εμβρύων. Από τα ωάρια που συλλέγονται, δεν θα γονιμοποιηθούν όλα.

Συμπερασματικά, η απόκτηση ενός μεγάλου αριθμού ωαρίων υψηλής ποιότητας είναι απαραίτητη, καθώς είναι πιθανό να μεταφραστεί σε μεγάλο αριθμό βιώσιμων εμβρύων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ένα ποσοστό αυτών των εμβρύων μπορεί να διατηρηθεί κρυοσυντηρημένο (παγωμένο) για μεταφορά σε επόμενους κύκλους, σε περίπτωση που η πρώτη απόπειρα δεν είναι επιτυχής ή επειδή θέλετε να έχετε περισσότερα παιδιά.

Συχνές ερωτήσεις

 • Ποιος είναι ο ιδανικός αριθμός ωαρίων για έναν κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης;

  Ενώ η επιτυχία με εξωσωματική γονιμοποίηση απαιτεί κυριολεκτικά μόνο ένα φυσιολογικό έμβρυο, τα αποτελέσματα των ασθενών βελτιώνονται με τη λήψη ενός εύλογου αριθμού ωαρίων, συνήθως 10-15 ώριμων ωαρίων. Από τα ωάρια που ανακτώνται, περίπου το 60-80% είναι ώριμα και από αυτά, περίπου το 70-80% θα γονιμοποιηθούν. Μόλις δημιουργηθεί ένα έμβρυο, έχει 50-60% πιθανότητα να εξελιχθεί σε βλαστοκύστη 5 ημερών, η οποία είναι η βέλτιστη εμβρυική φάση για εμφύτευση ή κατάψυξη.

 • Τι γίνεται αν ο αριθμός των ωαρίων που παράγω είναι ανεπαρκής για την εξωσωματική γονιμοποίηση;

  Προκειμένου να μπορέσουν να γονιμοποιηθούν περισσότερα από ένα ωάρια στον ίδιο κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης, οι ωοθήκες των γυναικών διεγείρονται χρησιμοποιώντας φάρμακα γονιμότητας. Συχνά, λόγω ενός ποικίλου συνόλου αιτιών, η ωοθηκική αντίδραση ορισμένων ασθενών είναι ανεπαρκής και ο αριθμός των ωαρίων που συλλέγονται είναι πολύ χαμηλός (κάτω από 3). Σε τέτοιες περιπτώσεις, μπορούμε να στραφούμε στις ακόλουθες στρατηγικές:

  • Να ακυρώσουμε τον κύκλο πριν από την ανάκτηση των ωαρίων και να ξεκινήσετε έναν νέο κύκλο διέγερσης με διαφορετικό πρωτόκολλο διέγερσης.
  • Να παγώσουμε τα έμβρυα χρησιμοποιώντας την τεχνική υαλοποίησης για να συλλέξουμε μεγαλύτερο αριθμό ωαρίων σε επόμενους κύκλους.

  Εν ολίγοις, εξαρτάται από το ιστορικό κάθε ζευγαριού.

 • Πόσα θυλάκια χρειάζονται για εξωσωματική γονιμοποίηση;

  Μετά από διέγερση των ωοθηκών, τουλάχιστον 3 ώριμα ωοθυλάκια θα πρέπει να είναι διαθέσιμα.

  Τα ωοθυλάκια θεωρούνται ώριμα όταν έχουν μέση διάμετρο 17-18 mm.

 • Πόσα ωάρια χρειάζεστε για εξωσωματική γονιμοποίηση;

  Μπορούμε να θεωρήσουμε τα 10-15 ως καλό αριθμό ωαρίων για εξωσωματική γονιμοποίηση. Από κει και πέρα ένας μεγαλύτερος αριθμός, θα αυξήσει ακόμα περισσότερο τα αθροιστικά ποσοστά επιτυχίας

 • Όλα τα γονιμοποιημένα ωάρια έχουν ως αποτέλεσμα την εγκυμοσύνη;

  Η απάντηση είναι όχι, εξ ου και η σημασία της ανάκτησης ωαρίων καλής ποιότητας.

Κλείστε το ραντεβού σας στο 6978 908482