Πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας

Η πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας είναι μια μέθοδος της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, η οποία ενδείκνυται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων γονιμότητας γυναικών που δεν έχουν κανονική ωορρηξία ή δεν έχουν καθόλου ωορρηξία.

Η τεχνική αυτή ενδείκνυται :

  • Σε γυναίκες οι οποίες δεν παρουσιάζουν φυσιολογική ωορρηξία
  • Σε γυναίκες που έχουν φυσιολογική ωορρηξία αλλά παρουσιάζουν ανεξήγητη υπογονιμότητα.

Στην πρώτη περίπτωση, όπου η ωορρηξία δεν είναι τακτική, ο σκοπός είναι να διεγερθούν οι ωοθήκες ώστε να παράγεται ένα ωάριο κάθε μήνα. Αυτό επιτυγχάνεται πολύ εύκολα είτε με τη χορήγηση κατάλληλων φαρμάκων στην αρχή του κύκλου όπως είναι η κλομιφαίνη είτε με μικρές δόσεις γοναδοτροπινών.

Στη δεύτερη περίπτωση ο σκοπός είναι να διεγερθούν κατάλληλα οι ωοθήκες, ώστε να παράγουν δύο ή περισσότερα ωάρια. Πιο συγκεκριμένα τα φάρμακα που δίνονται προκαλούν πολλαπλή ανάπτυξη ωοθυλακίων στις ωοθήκες και έτσι αυξάνουν τον αριθμό των παραγόμενων ωαρίων και κατά συνέπεια την πιθανότητα σύλληψης ανά κύκλο. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως με τη χορήγηση γοναδοτροπινών.

Η μέθοδος αυτή συνήθως συνδυάζεται και με σπερματέγχυση (IUI). Το μειονέκτημα ίσως αυτής της μεθόδου είναι ότι αυξάνεται σημαντικά και η πιθανότητα πολύδυμης κύησης (δίδυμα) με όλες τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αυτή έχει.

Φτωχές απαντήτριες σε κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης – Διαχείριση & καλύτερα πρωτόκολλα

Το ποσοστό επίπτωσης των φτωχών απαντητριών (PORs) στη διέγερση στους κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης κυμαίνεται σήμερα από 7 έως 24%. Αυτό το ποσοστό είναι ακόμη υψηλότερο σε ασθενείς ηλικίας 38 ετών και άνω.

Τι σημαίνει ένας καλός αριθμός ωαρίων που ανακτώνται για εξωσωματική γονιμοποίηση; – Τι να περιμένουμε;

Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις εξωσωματικής γονιμοποίησης, το αρχικό στάδιο περιλαμβάνει τη φάση  διέγερση των ωοθηκών και την ακόλουθη πρόκληση της ωορρηξίας.

Τι είναι το σύνδρομο υπερδιέγερσης των ωοθηκών (OHSS);

Το σύνδρομο υπερδιέγερσης των ωοθηκών (OHSS) είναι μια επιπλοκή που μπορεί να συμβεί σε θεραπείες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Χαρακτηρίζεται από μια ασυνήθιστα υψηλή απόκριση των ωοθηκών στα φάρμακα που χορηγείται για τη διέγερση των ωοθηκών, ειδικά στην εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF).

Κλείστε το ραντεβού σας στο 6978 908482