Εμβρυομεταφορά

Εξωσωματική Γονιμοποίηση (IVF)

Πώς γίνεται η εξωσωματική γονιμοποίηση; → Διέγερση των ωοθηκών →  Ωοληψία →  Γονιμοποίηση →  Εμβρυομεταφορά

Η Εξωσωματική Γονιμοποίηση είναι η ένωση των ωαρίων με τα σπερματοζωάρια στο εργαστήριο – εξωσωματικά – προκειμένου να υπάρξουν γονιμοποιημένα έμβρυα για μεταφορά στη μήτρα της μέλλουσας μητέρας.
Η γονιμοποίηση των ωαρίων μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με τη βοήθεια της συμβατικής μεθόδου Εξωσωματικής Γονιμοποίησης (IVF) είτε με τη μέθοδο της μικρογονιμοποίησης (ICSI).

Η Εξωσωματική Γονιμοποίηση με σπέρμα το ίδιου του ζευγαριού συστήνεται σε:

  • Ζευγάρια για τα οποία απλές μέθοδοι, όπως η Ενδομήτρια Σπερματέγχυση (IUI), έχουν αποτύχει.
  • Γυναίκες με πλήρη απουσία ή βλάβες στις σάλπιγγες.
  • Γυναίκες που πάσχουν από προχωρημένη ενδομητρίωση, με πιθανές επιπλοκές στις σάλπιγγες και στην ποιότητα των ωαρίων.
  • Καταστάσεις κατά τις οποίες υπάρχει περιορισμένος αριθμός ωαρίων.
  • Περιπτώσεις σοβαρής ανδρικής υπογονιμότητας.

Η Εξωσωματική Γονιμοποίηση με σπέρμα από δότη συστήνεται σε:

  • Σοβαρές περιπτώσεις ανδρικής υπογονιμότητας, με κακή ποιότητα σπέρματος.
  • Προηγούμενη αποτυχία γονιμοποίησης με σπέρμα από το ζευγάρι.
  • Περιπτώσεις κακής ποιότητας των εμβρύων ή επανειλημμένες αποτυχίες εμφύτευσης, κυρίως λόγω του ανδρικού παράγοντα.
  • Άνδρες- φορείς μιας γενετικής ασθένειας που δεν μπορεί να μελετηθεί στα έμβρυα.
  • Γυναίκες χωρίς σύντροφο.
Εξωσωματική Γονιμοποίηση

Πώς γίνεται η εξωσωματική γονιμοποίηση;

Η γυναίκα υποβάλλεται σε φαρμακευτική αγωγή προκειμένου να διεγερθούν οι ωοθήκες της και να παράγουν πολλά ωοθηλάκια. Στη συνέχεια, την κατάλληλη χρονική στιγμή γίνεται η ωοληψία και ακολουθεί η γονιμοποίηση των ωαρίων από το δείγμα σπέρματος στο εργαστήριο από τους εμβρυολόγους.

Τα γονιμοποιημένα ωάρια καλλιεργούνται σε κατάλληλα καλλιεργητικά μέσα και αναπτύσσονται σε έμβρυα. Τα τρυβλία με τα γονιμοποιημένα ωάρια (ζυγώτες) τοποθετούνται σε επωαστικό κλίβανο για 2-5 ημέρες, υπό ειδικές συνθήκες, ώστε τα έμβρυα να διανύσουν τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους.

Μετά, τα έμβρυα μεταφέρονται πίσω στη μήτρα της γυναίκας (εμβρυομεταφορά) και 12 μέρες μετά την εμβρυομεταφορά ακολουθεί το τεστ κύησης για να διαπιστωθεί η εγκυμοσύνη.

Πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας

Διέγερση των ωοθηκών

Η διέγερση των ωοθηκών κατά τη διάρκεια της εξωσωματικής γονιμοποίησης συνίσταται στη χορήγηση καθημερινών ενέσεων που προκαλούν τις ωοθήκες, αντί να παράγουν ένα μόνο ωοθυλάκιο, να παράγουν πολλά περισσότερα έτσι ώστε να μπορεί να ληφθεί ένας μεγαλύτερος αριθμός ωαρίων.

Η θεραπεία διαρκεί από 8 έως 12 ημέρες, ανάλογα με το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται και την ταχύτητα της ανταπόκρισης της κάθε ασθενούς. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, πραγματοποιούνται μια σειρά από 3 ή 4 υπερηχογραφήματα και καθώς και μετρήσεις ορμονών με σκοπό να ελεγχθεί ότι υπάρχει φυσιολογική ανάπτυξη των ωοθυλακίων.

Εξωσωματική γονιμοποίηση

Ωοληψία – Τι είναι και πώς γίνεται;

Ωοληψία είναι η διαδικασία λήψης των ωαρίων από τις ωοθήκες. Όταν έχουμε αποδείξεις μέσω των υπερηχογραφημάτων πως τα ωοθυλάκια έχουν φθάσει σε ικανοποιητικό μέγεθος και θεωρούμε ότι υπάρχει ένας κατάλληλος αριθμός, προγραμματίζεται ωοληψία 36 ώρες μετά τη χορήγηση μιας ένεσης χοριακής γοναδοτροπίνης, η οποία προκαλεί ωρίμανση των ωαρίων με παρόμοιο τρόπο όπως σε ένα φυσικό κύκλο.
Πραγματοποιείται στο χειρουργείο υπό μέθη, έτσι ώστε η γυναίκα δεν αισθάνεται κανενός είδους ενόχληση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η οποία διαρκεί περίπου 15 λεπτά.
Η ωοληψία διενεργείται διακολπικά, υπό συνεχή υπερηχογραφικό έλεγχο. Τα ωοθυλάκια παρακεντώνται διαδοχικά μέσω μιας βελόνης, που διαπερνά το τοίχωμα του κόλπου. Το περιεχόμενο του κάθε ωοθυλακίου αναρροφάται σε ειδικά σωληνάρια και παραδίδεται αμέσως στο εμβρυολογικό εργαστήριο.
Ο εμβρυολόγος εντοπίζει τα ωάρια, τα απομονώνει από το ωοθυλακικό υγρό και τα τοποθετεί σε ειδικά μικρά δοχεία, που ονομάζονται τρυβλία και περιέχουν ειδικό καλλιεργητικό θρεπτικό μέσον. Τα τρυβλία εν συνεχεία τοποθετούνται σε επωαστικό κλίβανο υπό τις κατάλληλες συνθήκες καλλιέργειας.

Δωρεά Ωαρίων

Γονιμοποίηση

Μετά την ωοληψία γίνεται η λήψη σπέρματος από τον σύντροφο και προχωρούμε στη γονιμοποίηση των ωαρίων. Η διαδικασία της γονιμοποίησης πραγματοποιείται είτε μέσω της κλασικής εξωσωματικής γονιμοποίησης όπου τοποθετούνται μερικές χιλιάδες σπερματοζωάρια γύρω από ένα ωάριο είτε μέσω της μικρογονιμοποίησης (ICSI) όπου ένα ζωντανό σπερματοζωάριο επιλέγεται και εισάγεται μέσα στο ωάριο από τον εμβρυολόγο.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχουν δύο ακόμη νέες μέθοδοι οι οποίες εξασφαλίζουν τη σωστή επιλογή και χρήση των πιο ποιοτικών και λειτουργικών σπερματοζωαρίων και βελτιώνουν τα ποσοστά επιτυχίας. Πρόκειται για την IMSI και την PICSI.
Με την πρώτη μέθοδο, την IMSI (ενδοκυτταροπλασματική έγχυση μορφολογικά επιλεγμένων σπερματοζωαρίων) επιλέγονται με ειδικό -υψηλής ανάλυσης- μικροσκόπιο (το οποίο παρέχει μεγέθυνση 6.000 φορές μεγαλύτερη από αυτή στην μέθοδο ICSI) τα άρτια μορφολογικά σπερματοζωάρια και στη συνέχεια τοποθετούνται εντός του ωαρίου.
Με τη μέθοδο PICSI, το σπέρμα επιλέγεται ανάλογα με το αν δεσμεύεται ή όχι στην ουσία hyaluronan hydrogel, η οποία καλύπτει το τρυβλίο μέσα στο οποίο τοποθετούμε το σπέρμα. Βάσει του δεδομένου ότι μόνο το ομαλό, με σωστό αριθμό χρωμοσωμάτων και χαμηλό ποσοστό κατακερματισμού DNA, σπέρμα συνδέεται με την ουσία αυτή, επιλέγονται εύκολα από τον εμβρυολόγο τα ποιοτικά σπερματοζωάρια και ακολουθεί η μικρογονιμοποίηση.
Την επόμενη μέρα μετά τη γονιμοποίηση τα έμβρυα «βαθμολογούνται» ανάλογα με τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά και την ικανότητά τους να διαιρούνται. Μερικά μπορεί να μην έχουν εξελιχθεί και απορρίπτονται διότι θεωρούνται μη βιώσιμα. Η σωστή αυτή μορφολογία φαίνεται ότι συσχετίζεται με σπερματοζωάρια που έχουν σωστό αριθμό χρωμοσωμάτων και επομένως με τη δημιουργία εμβρύων που έχουν κι αυτά σωστό αριθμό χρωμοσωμάτων.

Εμβρυομεταφορά

Εμβρυομεταφορά

Είναι η διαδικασία μεταφοράς των εμβρύων στην κοιλότητα της μήτρας. Η εμβρυομεταφορά είναι ανώδυνη και σύντομη, δεν απαιτείται κανενός είδους αναισθησία.

Τα καλύτερα έμβρυα επιλέγονται για τη μεταφορά στη μήτρα της μητέρας και η εμβρυομεταφορά πραγματοποιείται με ειδικό καθετήρα.

Όλη  η διαδικασία γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και σχολαστικότητα. Η γυναίκα παραμένει συνήθως ξαπλωμένη για περίπου μία ώρα και στη συνέχεια μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της.

Διαβάστε επίσης

Φτωχές απαντήτριες σε κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης – Διαχείριση & καλύτερα πρωτόκολλα

Το ποσοστό επίπτωσης των φτωχών απαντητριών (PORs) στη διέγερση στους κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης κυμαίνεται σήμερα από 7 έως 24%. Αυτό το ποσοστό είναι ακόμη υψηλότερο σε ασθενείς ηλικίας 38 ετών και άνω.

Τι σημαίνει ένας καλός αριθμός ωαρίων που ανακτώνται για εξωσωματική γονιμοποίηση; – Τι να περιμένουμε;

Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις εξωσωματικής γονιμοποίησης, το αρχικό στάδιο περιλαμβάνει τη φάση  διέγερση των ωοθηκών και την ακόλουθη πρόκληση της ωορρηξίας.

Τι είναι το σύνδρομο υπερδιέγερσης των ωοθηκών (OHSS);

Το σύνδρομο υπερδιέγερσης των ωοθηκών (OHSS) είναι μια επιπλοκή που μπορεί να συμβεί σε θεραπείες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Χαρακτηρίζεται από μια ασυνήθιστα υψηλή απόκριση των ωοθηκών στα φάρμακα που χορηγείται για τη διέγερση των ωοθηκών, ειδικά στην εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF).

Κλείστε το ραντεβού σας στο 6978 908482